Mảnh dao phay XNEX080608

Liên hệ

  • Dao phay mặt đầu gắn mảnh XNEX080608 chuyên phá thô bề mặt phẳng với tốc độ cao và ổn định.
  • Chạy các loại vật liệu thép, inox.
  • Có thể gắn được cán chung hãng SECO

Hotline: